Migration

June 3, 2020
AWS CloudEndure Migration

AWS CloudEndure Migration Factory Solution

AWS CloudEndure Migration Factory Solution to implementacja rozwiązań AWS, która pomaga migrować dużą liczbę serwerów za pomocą CloudEndure w uproszczony i przyspieszony sposób na dużą skalę. […]
June 1, 2020
AWS Database Migration Service

Kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune w AWS DMS

Usługa migracji danych AWS obsługuje teraz kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune Usługa migracji danych AWS (DMS) obsługuje teraz migrację danych graficznych ze […]
May 14, 2020
AWS Migration Hub

AWS Migration Hub dostępny w regionach Tokio i Wirginia Zachodnia

Od możesz planować i śledzić migracje do dowolnego komercyjnego regionu z AWS Migration Hub w regionach Azji i Pacyfiku (Tokio) oraz wschodnich Stanów Zjednoczonych (Wirginia Zachodnia). […]
May 7, 2020
AWS Database Migration Service

Transformacje danych w Amazon Database Migration Service

Usługa migracji bazy danych AWS Database Migration Service umożliwia teraz dynamiczną transformację i manipulowanie replikowanymi danymi. Można tworzyć wyrażenia oparte na SQLite jako część zadania replikacji, […]
April 23, 2020
AWS Transfer Family

AWS Transfer z obsługą SFTP, FTPS i FTP

AWS Transfer Family obsługuje SFTP, FTPS i FTP. Wraz z uruchomieniem AWS Transfer dla SFTP w listopadzie 2018 r. Rozszerza to obsługę trzech najczęściej używanych protokołów […]
April 8, 2020
AWS Migration Hub

Automatyczne tagi w AWS Migration Hub

Automatyczne tagi w AWS Migration Hub pozwalają podczas migracji porównać koszty infrastruktury lokalnej z kosztami AWS, abyś mógł śledzić wydatki i dostosowywać swoje plany, aby zmaksymalizować […]
April 6, 2020
AWS Migration Hub

Nowy program migracji dla platformy Windows

AWS oferuje teraz program akceleracji migracji (MAP – Migration Acceleration Program) dla systemu Windows. MAP dla Windows zapewnia usługi, najlepsze praktyki i narzędzia, które pomagają naszym […]
March 30, 2020
AWS Database Migration Service

AWS DMS replikacja do Apache Kafka

AWS Database Migration Service (DMS) umożliwia teraz migrację danych dotyczących replikacji bieżących zmian z dowolnych źródeł obsługiwanych przez DMS, takich jak Amazon Aurora (kompatybilna z MySQL […]
March 26, 2020
AWS Database Migration Service

Szybki start z AWS Database Migration Service Automation Framework

Szybki start dla Automation Framework AWS Database Migration Service (AWS DMS) w chmurze AWS w 30 minut. Ten Szybki start jest przeznaczony dla użytkowników, którzy obecnie […]