Case study

Lista najważniejszych wdrożeń

1. Integracja sieci uczelnianej z centrum danych Amazon Web Services

  Akademia WSB        2 miesiąceWprowadzenie

Sieć Uczelni to zaawansowany system zbudowany z wielu segmentów odpowiadających za dostarczanie usług dla administracji, dydaktyki, badań naukowych i ogólnodostępny dla bardzo szerokiego grona społeczności akademickiej oraz dziesiątek serwerów realizujących setki zadań dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Uczelni.Problem

Obecna infrastruktura nie pozwała na automatyczne dostosowywanie się do zwiększających się potrzeb i nie dawała możliwości automatycznego skalowania infrastruktury w zależności od ruchu generowanego przez użytkowników systemów Uczelni.Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi AWS:Wdrożenie

Po szczegółowej analizie obecnej infrastruktury sieci i serwerowni zaproponowane zostało rozwiązanie hybrydowe łączące centrum danych Akademii WSB z centrum danych Amazon Web Services za pomocą Site to Site VPN Connection oparte o dwa szyfrowane tunele IPSEC o przepustowości 1,25GBps każdy i połączone z fizycznym UTM od Fortineta. Do zarządzania usługą DNS Uczelni wybrano rozwiązanaie AWS Route 53. Infrastruktura i ruch monitorowany jest przez usługi GuardDuty, Web Application Firewall i Securty Hub, wspomagany przez usługi AWS Config, AWS System Manager czy AWS Secret Manager. Przenisone zostały również repozytoria kodu i CI/CD do usług AWS CodeCommit, AWS CodePipeline i AWS CodeDeploy. Dane z macierzy replikowane są do usług Amazon S3 i kopie do AWS S3 Glacier. Nad wszystkim czuwają alarmy w AWS CloudWatch i AWS Lambdy.Korzyści biznesowe:

Połączenie centrum danych Akademii WSB wraz z chmurą AWS daje ogromne możliwości rozbudowy i szybkiego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przepustowość sieci, dodatkowo skalowalność i dostęp do ponad 200 zaawansowanych usług i technologii umożliwiające rozwój nowych funkcjonalności systemu w przyszłości.

2. Infrastruktura pod system Uczelnia10

  Akademia WSB        3 tygodnieWprowadzenie

System Uczelnia 10 jest głównym systemem Uczelni do zarządzania procesem edukacyjnym i obsługi zarówno studentów jak i wykładowców we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni oraz zintegrowany z system klasy ERP. Obsługa wszystkich procesów związanych z administrowaniem dydaktyką w uczelni oraz pełna obsługa sprawozdawczości i raportowania to jego mocne strony.Problem

Uczelnia posiada obecnie wersję systemu Uczelnia.XP, która czasami potrzebuje większej mocy obliczeniowej w celu obsługi zwiększonego ruchu w okresach rekrutacji, wyboru promotorów czy innymi jednostkowymi wydarzeniami. Sytuacje te skutkują zwiększonym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową i oversizing infrastruktury we własnym centrum danych.Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Zaawansowana architektura rozłożona została w kilka warstw rozdzielone loadbalancerami i wykorzystaniem grup autoskalujących w różnych warstwach. Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie zbudowane jest z kilku środowisk - produkcyjnego, testowego i deweloperskiego. Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie pozwala na odpowiednie dopasowanie ilości serwerów w zależności od ruchu. Połączenia do portalu szyfrowane są certyfikatami SSL z AWS Certificate Manager, a dane kluczami AWS KMS. Monitoring prowadzony jest w Amazon CloudWatch z powiadomieniami przez Amazon SNS. Kopie wykonywane są przez AWS Backup i składowane w Amazon S3 Glacier. Całość monitorowana jest usługami AWS GuardDuty, AWS WAF i AWS Shield.Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie szerokiego wachlarza usług AWS pozwoliła na przygotowanie i uruchomienie zaawansowanej infrastruktury, które będzie przygotowana na obsłużenie w zasadzie dowolnego ruchu oraz wahania w ruchu w systemie. Dodatkowo w zapewni wysoką jakość i brak przestojów np. podczas aktualizacji dzięki osobnym środowiskom testowym i deweloperskim.

3. System rekrutacyjny - Admissions

  Akademia WSB        2 tygodnieWprowadzenie

System Admissions to internetowa platforma rekrutacji dla studentów obcokrajowców w Akademii WSB. Pozwala w szybki sposób przejść przez proces uzyskania odpowiednich zaświadczeń do uzyskania wizy i rozpoczęcia studiów w Akademii WSB.Problem

Wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową oraz zwiększony ruch kandydatów w portalu Admissions Akademii WSB spowodował potrzebę zapewnienie stabilnej i bezpiecznej infrastruktury. Ruch wykazuje mocne wahania głównie w okresach rekrutacji, a w pozostałych jest zdecydowanie mniejszy. Dodtkowo wymaganiem było, aby w spób "prezroczysty" dla użytkowników można było robić deployment nowych wersji.Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi przy migracji:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Migrowane rozwiązanie uruchomione w zarządzalnym klastrze Kubernetes - AWS EKS, nowe wersji kontenerów budowane są i uploadowane do AWS ECR, dzięki budowie z w architekturze mikroserwisów w pełni realizuje założone funkcjonalności. Dane zarówno na dyskach jak i komunikacja podczas połączenia z portalem są szyfrowane wykorzystując usługę AWS Key Management Service i AWS Certificate Manager. Kod aplikacji wdrażany jest usługą AWS CodeDeploy, hasła do bazy w AWS Secrets Manager, kopie zapewniają usługi AWS S3 Glacier i AWS Backup. Całość wdrażana narzędziami do automatyzacji Terraform i Ansible.Korzyści biznesowe:

Chmura AWS obsługuję największą ilość zarządzanych klastrów Kubernetes, co spowodowało że wybór był oczywisty. Potrzeba integracji z innymi systemami Uczelni również miała wpływ na wybór rozwiązania. Uczelnia ma odporny klaster EKS co pozwala na obsługę tysięcy podań i automatyzację procesu obsługi studenta zagranicznego.

4. System e-learningowy - Moodle

  Akademia WSB        2 tygodnieWprowadzenie

Moodle to środowisko zdalnego nauczania dostępne przez przeglądarkę internetową. Platforma e-learningowa Moodle została stworzona przy udziale popularnego stacka LAMP. Akademia WSB wykorzystuje tą platformę od ponad 10 lat wciąż ją aktualizując i dbając o najwyższej jakości materiały dla studentów zarówno studiów I i II stopnia jak i podyplomowych. Obecnie korzysta z systemu prawie 40 tys. osób.

Problem

W związku z znacznym wzrostem obciążenia platformy zarówno pod względem ilości kursów i materiałów oraz zwiększonym ruchem przez studentów Akademii WSB pojawiły się problemy wydajnościowe. Oprócz tego ruch wykazuje mocne wahania sezonowe związane z terminami zaliczeń, a np. w okresie wakacji ruch jest minimalny.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi przy migracji:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Analizując bieżącą konfigurację zaproponowano wdrożenie platformy za loadbalancerem w grupie autoskalującej, co świetnie rozwiązało problemy sezonowości w obciążeniu portalu. Baza danych została zmigrowana do AWS RDS. Dane zarówno na dyskach jak i komunikacja podczas połączenia z portalem są szyfrowane wykorzystując usługę AWS Key Management Service i AWS Certificate Manager. Kod aplikacji wdrażanu jest usługą AWS CodeDeploy, hasła do bazy w AWS Secrets Manager, kopie zapewniają usługi AWS S3 Glacier i AWS Backup. Całość wdrażana narzędziami do automatyzacji Terraform i Ansible.

Korzyści biznesowe:

Chmura AWS jako lider dostawców ma doskonałą bazę usług, które w przypadku systemów internetowych sprawdzają się znakomicie. Wykorzystanie autoskalowania pozwala na oszczędności i gotowość platformy na obsłużenie w zasadzie dowolnej liczby użytkowników.

5. System obsługi studenta - iStudent

  Akademia WSB        2 tygodnieWprowadzenie

System iStudent to internetowa w pełni responsywna platforma obsługi studentów Akademii WSB w zakresie planu zajęć, ocen oraz informacji finansowych. Pozwala w szybki sposób sprawdzić studentom najważniejsze i najczęściej poszukiwane informacje.

Problem

Znaczne wahania ruchu studentów wykorzystujących system iStudent w trakcie dnia i sezonowość roczna powoduje mocny z ang. oversizing infrastruktury On-Premise.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi przy migracji:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Migrowane rozwiązanie zostało wdrożone za loadbalancerem z użyciem grupy autoskalującej, nowe wersji budowane są i uploadowane są z użyciem AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy. Dane zarówno na dyskach jak i komunikacja podczas połączenia z portalem są szyfrowane wykorzystując usługę AWS Key Management Service i AWS Certificate Manager. Hasła do bazy pobierane są z AWS Secrets Manager, kopie zapewniają usługi AWS S3 Glacier i AWS Backup. Całość wdrażana narzędziami do automatyzacji Terraform i Ansible.

Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie grupy autoskalującej i loadbalancera wraz z AWS RDS pozwala na obsłużenie w zasadzie dowolnego ruchu dzięki czemu jakość obsługi studenta stoi na najwyższym poziomie.

6. Portal informacyjny Akademii WSB

  Akademia WSB        1 tydzieńWprowadzenie

Główny portal informacyjny Akademii WSB obsługuje tysiące użytkowników każdego dnia, szukających informacji o ofercie Uczelni oraz wydarzeniach związanych z życiem społeczności akademickiej.

Problem

W okresach około rekrutacyjnych ruch potrafi być wielokrotnie większy mając wpływ na dostępność serwisu i czas generowania treści.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Wdrożona architekturę wykorzystującą loadbalancer oraz grupę autoskalującą wraz z AWS RDS oraz ochroną serwisu przy użyciu usług AWS GuardDurty, AWS Shield oraz AWS WAF. Za backup odpowiedzialne są usługi AWS Backup i AWS S3 Glacier. Całość serwisu szyfrowana jest za pomocą AWS KMS, certyfikaty dostarcza usługa AWS CM.

Korzyści biznesowe:

Autoskalowanie zapewnia odpwiednią liczbę instancji EC2 obsługujących serwis pozwalając na optymalne wykorzystanie mocy obliczeniowej. W tym przypadku użyto autoskalowania z użyciem instancji Spot.

7. Portal informacyjny - Jagodnik.pl

  Hortus Media Sp. z o.o.       7 dniWprowadzenie

Portal Jagodnik.pl to czołowy dostawca informacji na tematy związane z uprawą owoców jagodowych w Polsce. Z jego treści korzysta nawet 15 tyś. osób dziennie.

Problem

Ruch na stronie podlega kilku trendom sezonowym, oraz związanym z organizacją targów i wydarzeń związanych z branżą co przekłada się na lawinowy wzrost odsłon serwisu co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i przepustowość sieci.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Architektura zbudowana została z loadbalancera i grupy autoskalującej oraz zarządzalnej usługi AWS RDS. Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie pozwala na odpowiednie dopasowanie ilości serwerów w zależności od ruchu w portalu. Połączenia do portalu szyfrowane są certyfikatami SSL z AWS Certificate Manager, a dane kluczami AWS KMS. Monitoring prowadzony jest w Amazon CloudWatch z powiadomieniami przez Amazon SNS. Kopie wykonywane są przez AWS Backup i składowane w Amazon S3 Glacier.

Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie zaawansowanej infrastruktury AWS pozwoliło na obniżenie kosztów a zarazem obsługę zmiennej ilości użytkowników w czasie.

8. Portal infomacyjny - www.warzywapolowe.pl

  Hortus Media Sp. z o.o.        7 dniWprowadzenie

Portal www.warzywapolowe.pl skierowany jest do branży zajmującej się uprawą warzyw polowych. Stronę codziennie odwiedza nawet 2000 osób co przekłada się na prawie 180 000 użytkowników w 2020 roku.

Problem

Sezonowość ruchu w portalu powoduje w przypadku standardowego centrum danych potrzebę oversizingu infrastrastruktury i ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Zaawansowana architektura składa się z loadbalancera i grupy autoskalującej oraz silnika bazodanowego usługi AWS RDS. Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie pozwala na bezpieczną komunikację z użytkownikami dzięki szyfrowaniu danych zarówno na dyskach jaki w trakcie wymiany danych z portalem.

Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie AWS jako dostawcy mocy obliczeniowej rozwiązuje problem utrzymywania przewymiarowanej infrastruktury i pozwala na korzyści związane z kosztami oraz pewnością że portal może obsłużyć dowolną liczbę użytkowników.

9. System CRM i zarządzania projektami

  ATM S.J. Kalka i Wspólnicy        7 dniWprowadzenie

System CRM i zarządzania projektami pełni kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa i musi być dostępny dla wszystkich pracowników pozwalając na gromadzenie całej dokumentacji technicznej związane z prowadzoną działalnością.

Problem

Obecne serwery wykorzystywane przez firmę wymagały wymiany, dodatkowo podjęto decyzję o rezygnacji z prowadzenia własnej serwerowni. Firma stanęła przed dylematem wyboru dostawcy.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Zaproponowano architekturę 3 warstwową z loadbalancerami i wykorzystaniem grup autoskalujących oraz usługę baz danych AWS RDS uzupełnioną certyfikatami SSL i szyfrowaniem danych usługą AWS KMS.

Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie usług AWS pozwoliła na przygotowanie i uruchomienie autoskalującej infrastruktury, które będzie przygotowana na obsłużenie w zasadzie dowolnego ruchu oraz magazynowania danych o projektach.

10. Serwer plików i pracy zdalnej

  Terrabud Polska Sp. z o.o. sp. k.        2 tygdonieWprowadzenie

Prowadzona działalność wymaga stabilnego systemu plików który pozwoli w dowolnym momencie na zapisanie dodatkowych terabajtów danych związanych z procesem projektowania i dokumentacji. Dodatkowo system musi być w pełni bezpieczny i skalowalny z wysokim SLA na poziomie 99,9%.

Problem

Firma posiadała macierz dyskową która wymagała wymiany dysków oraz rozszerzenia jej pojemności, dodatkowo wymagała regularnego serwisowania i wizyt specjalistów. Również serwery firmy wymagały wymiany.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Wykorzystanie usług AWS pozwoliło na przygotowanie i uruchomienie w pełni automatycznej infrastruktury pozwalającej na składowania i kopie bezpieczeństwa w zasadzie nieograniczonej ilości danych. Serwery wirtualne EC2 zastąpiły serwery fizyczne w własnym centrum danych. Połączoną sieć przedsiębiorstwa z centrum danych AWS za pomocą Site to Site Connection w oparciu o dwa tunele szyfrowane protokołem IPSEC o przepustowości 1,25GBps. Mobilne stacje łączą się za pomocą indywidulanych połączeń VPN. Dane w AWS szyfrowane są AWS KMS, wykorzystaniu również usługę AWS Backup i Amazon S3 Glacier do kopii bezpieczeństwa.

Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie usług AWS pozwoliło na przygotowanie i uruchomienie w pełni automatycznej infrastruktury pozwalającej na składowania i kopie bezpieczeństwa w zasadzie nieograniczonej ilości danych. Serwery wirtualne EC2 zastąpiły serwery fizyczne we własnym centrum danych.

11. Sklep internetowy - PrestaShop

  Hortus Media Sp. z o.o.        3 dniWprowadzenie

Sklep internetowy uzupełnia ofertę portalu poprzez sprzedaż artykułów sponsorowanych oraz innych materiałów pomocnych przy prowadzeniu obsady owocami jagodowymi

Problem

Wzrost ruchu w sklepie związany jest z wprowadzeniem do sprzedaży nowych produktów które są odpowiedzią na bieżącą sytuację w segmencie uprawy owoców jagodowych oraz sezonowością wynikającą z naszym regionem. Obecna infrastruktura wymagała okresowej wymiany i zakupu nowych serwerów które musiały by być przewymiarowane w celu obsłużenia tzw. pików.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Architektura 3 warstwowa rozdzielona loadbalancerami i wykorzystaniem grup autoskalujących oraz jako serwera baz danych AWS RDS. Połączenia do sklepu szyfrowane są certyfikatami SSL z AWS Certificate Manager a dane kluczami AWS KMS. Monitoring prowadzony jest w Amazon CloudWatch z powiadomieniami przez Amazon SNS. Kopie wykonywane są przez AWS Backup i składowane w Amazon S3 Glacier.

Korzyści biznesowe:

Uruchomienie sklepu internetowego z użyciem grup autoskalujących spowodowało bez problemową obsługę pików ruchu co bezpośrednio wpłynęło na poziom jakości obsługi klientów portalu.

12. Startup - Silverpigeon

  PSLAB        3 tygodnieWprowadzenie

System Silverpigeon jest nowatorskim rozwiązaniem wprowadzającym do branży hodowli gołębi pocztowych nową jakość i informatyzację najwyższej jakości pozwalając na pełną obsługę prowadzenia hodowli i raportowania lotów.

Problem

Staneliśmy przed dylematem wyboru platformy dla systemu Silverpigeon która byłaby skalowalna i pozwalała na szybkie i bezpieczne wdrożenie.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Zaawansowana architektura rozłożona została w kilka warstw rozdzielone loadbalancerami i wykorzystaniem grup autoskalujących w różnych warstwach. Zaproponowane i wdrożone rozwiązanie zbudowane jest ze kilku środowisk - produkcyjnego, testowego i deweloperskiego.

Korzyści biznesowe:

Wykorzystanie szerokiego wachlarza usług AWS pozwoliła na przygotowanie i uruchomienie zaawansowanej infrastruktury, które będzie przygotowana na obsłużenie w zasadzie dowolnego ruchu oraz wahania w ruchu w systemie. Dodatkowo w zapewni wysoką jakość dzięki osobnym środowiskom testowym i deweloperskim.

13. Proof of Concept - My AI Crypto

  PSLAB        2 miesiąceWprowadzenie

Aplikacja online do przewidywania cen 10 najpopularniejszych kryptowalut, mająca na celu pomóc podejmować decyzje zakupowe na rynku Futures z obsługą przez asystenta głosowego Alexa.

Problem

Wyboru platformy dla systemu Crypto AI był kluczowy, ważne było aby modele Deepl Learning z pakietu Tensorflow mogły być "douczane" w automatycznie, system ma automatycznie łączyć się z giełdą i pobierać bieżące dane, obliczać wynik predykcji w dwóch inetrwałach casu na 1 godzinę i na 6 godzin do przodu. Wyniki ma zapisywac do bazy danych. Dodatkowo ma mieć frontend webowy który ma ładować się maksymalnie w czasie 1s z dowolnego miejsca na ziemii oraz przez wirtualnego asystenta Alexa. Dane mają być dostępne przez RestAPI.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Zaprojektowane rozwiązanie wykorzystuje w 100% podejście serverless, za backend odpowiedzialna jest Lambda (Python) + API Gateway oraz S3 gdzie przechowywane są modele Tensorflow. W przypadku uczenia modeli Lambda odwołuje się do obrazów Dockerowych z Tensorflow i zapisuje modele w S3. Za frontend odpowiedzialna jest dedykowana aplikacja napisana w Angular i deployowana na S3 które jest źródłem dla Cloudfronta. Bazą danych jest DynamaDB. Model jedno godzinny jest co 6 godzin w razie potrzeby przebudowywany, aby zapewnić większą dokładność. Aplikacja oprócz frontendu w Angularze ma dostęp przez wirtualnego asystenta Alexa.

Korzyści biznesowe:

Podejście serverless pozwoliło na całkowite uniezalżnienie się od infrastruktury i skupienie się na budowie aplikacji, koszty obsługi generowane są w pełni w modelu "za wykonanie", klient nie płaci za utrzymywanie serwerów. Dzięki wykorzystaniu usług serverless nie musimy się martwić również o skalowanie aplikacji.

14. Aplikacja online wspomagająca procesy obsługi rozliczeń

  Akademia WSB        2 miesiąceWprowadzenie

Proces obsługi rozliczeń z klientami wymaga wsparcia technologii i integracji z obecnie posiadanym środowiskiem. Ważna jest aby aplikacja obsługiwała procesy wg określonych schematów naliczeń i pozwalała na analizę danych znacznie przyspieszając proces obsługi długu.

Problem

Aplikacja powinna być zintegrowana z systemami uczelni i pozwalać na analizę danych rozliczeń z klientami z dowolnego miesca na ziemii i na dowolnym urządzeniu. Dane mają być dostępne przez RestAPI.

Wykorzystane narzędzia:Wykorzystane usługi dla wdrożenia:Wdrożenie

Zaprojektowane rozwiązanie wykorzystuje podejście serverless, za backend odpowiedzialna jest Lambda (Python) + API Gateway. Za frontend odpowiedzialna jest dedykowana aplikacja napisana w Angular i deployowana na S3 które jest źródłem dla Cloudfronta.

Korzyści biznesowe:

Aplikacja wykorzystywana jest tylko w godzinach pracy, ale nie zawsze stałych. Wykorzystanie podejścia serverless pozwala na utrzymywanie aplikacji przez 50% czasu zupełnie bezkosztowo i klient płaci tylko i wyłącznie za wywałanie API oraz Cloudfronta co istatnie wpływana koszty utrzymania.