Database

March 20, 2020
Amazon RDS

Dyski 64TB dla RDS MySQL i MariaDB

Możesz teraz tworzyć instancje bazy danych Amazon RDS MySQL i Amazon RDS MariaDB o pojemności dysku do 64 TB, używając typów instancji R5. Wcześniej instancje R5 […]
March 16, 2020
Amazon DynamoDB

Zaktualizuj DynamoDB z 2017.11.29 do 2019.11.21

Teraz możesz zaktualizować swoje tabele globalne z wersji 2017.11.29 do najnowszej wersji tabel globalnych (2019.11.21) za pomocą kilku kliknięć w konsoli DynamoDB. Uaktualniając wersję swoich tabel […]
March 16, 2020
Amazon ElastiCache

Global Datastore dla Redis w Amazon ElastiCache

Global Datastore to nowa funkcja Amazon ElastiCache dla Redis, która zapewnia w pełni zarządzaną, szybką, niezawodną i bezpieczną replikację między regionami. Możesz teraz zapisywać do klastra […]
March 10, 2020
Amazon RDS

Amazon RDS Performance Insights w MySQL 8.0

Amazon RDS Performance Insights obsługuje teraz usługę Amazon RDS MySQL w wersji 8.0. Amazon RDS Performance Insights to funkcja dostrajania i monitorowania wydajności baz danych RDS, […]
March 3, 2020
Amazon DynamoDB

NoSQL Workbench dla Amazon DynamoDB

NoSQL Workbench to aplikacja kliencka dostępna dla systemów Windows i macOS, która pomaga programistom budować skalowalne, wysokowydajne modele danych oraz upraszcza tworzenie i testowanie zapytań. DynamoDB […]