Database

May 13, 2020
Amazon RDS

Aktualizacja 4/2020 w Amazon RDS dla Oracle

Usługa Amazon RDS dla Oracle obsługuje teraz aktualizacje zestawu poprawek z kwietnia 2020 r. dla bazy danych Oracle 11.2 i 12.1 oraz aktualizację wersji z kwietnia […]
May 7, 2020
Amazon RDS

Amazon Aurora Multi-Master dostępny w 8 regionach

Amazon Aurora Multi-Master to pojedyncza baza danych, która umożliwia tworzenie wielu instancji odczytu i zapisu bazy danych Aurora w wielu strefach dostępności, co umożliwia aplikacjom wrażliwym […]
April 24, 2020
Amazon RDS

Amazon Aurora z PostgreSQL 11 we wszystkich regionach

Po ogłoszeniu w dniu 26 listopada 2019 r. dostępności PostgreSQL 11 z Amazon Aurora w sześciu regionach AWS, AWS rozszerza dostępność do wszystkich komercyjnych regionów AWS, […]
April 3, 2020
Amazon RDS

Obsługa replik odczytu w Amazon RDS dla SQL Server

Amazon RDS dla SQL Server obsługuje repliki odczytu przy użyciu grup dostępności rozproszonej w regionie AWS. Usługa Amazon RDS dla SQL Server ułatwia tworzenie replik w […]
March 20, 2020
Amazon RDS

Dyski 64TB dla RDS MySQL i MariaDB

Możesz teraz tworzyć instancje bazy danych Amazon RDS MySQL i Amazon RDS MariaDB o pojemności dysku do 64 TB, używając typów instancji R5. Wcześniej instancje R5 […]
March 16, 2020
Amazon ElastiCache

Global Datastore dla Redis w Amazon ElastiCache

Global Datastore to nowa funkcja Amazon ElastiCache dla Redis, która zapewnia w pełni zarządzaną, szybką, niezawodną i bezpieczną replikację między regionami. Możesz teraz zapisywać do klastra […]
March 16, 2020
Amazon DynamoDB

Zaktualizuj DynamoDB z 2017.11.29 do 2019.11.21

Teraz możesz zaktualizować swoje tabele globalne z wersji 2017.11.29 do najnowszej wersji tabel globalnych (2019.11.21) za pomocą kilku kliknięć w konsoli DynamoDB. Uaktualniając wersję swoich tabel […]
March 10, 2020
Amazon RDS

Amazon RDS Performance Insights w MySQL 8.0

Amazon RDS Performance Insights obsługuje teraz usługę Amazon RDS MySQL w wersji 8.0. Amazon RDS Performance Insights to funkcja dostrajania i monitorowania wydajności baz danych RDS, […]
March 3, 2020
Amazon DynamoDB

NoSQL Workbench dla Amazon DynamoDB

NoSQL Workbench to aplikacja kliencka dostępna dla systemów Windows i macOS, która pomaga programistom budować skalowalne, wysokowydajne modele danych oraz upraszcza tworzenie i testowanie zapytań. DynamoDB […]