Database

July 20, 2021

Automatyczne kopie zapasowe Cross-Region w Amazon RDS

Funkcja automatycznej kopii zapasowej po między regionami usługi Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) jest teraz dostępna w regionach AWS: wschodnie stany USA (N. Wirginia), wschodnie […]
March 12, 2021

35% lepszy stosunek ceny do wydajności w Amazon Aurora i instancji Graviton2

Instancje baz danych oparte na AWS Graviton2 są teraz dostępne dla Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition i Amazon Aurora MySQL Compatible Edition. Instancje Graviton2 zapewniają do […]
October 23, 2020

Amazon RDS dla MySQL obsługuje wersję 8.0.21

Usługa Amazon RDS dla MySQL została zaktualizowana, aby obsługiwać wersję 8.0.21 bazy danych MySQL. To wydanie zawiera szereg poprawek błędów oraz ulepszeń funkcjonalności. Aby skorzystać z […]
September 18, 2020

Amazon RDS dla programu obsługuje teraz usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) w SQL Server 2016

Usługa Amazon RDS dla SQL Server obsługuje teraz usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) w wersji 2016 (13.0058220.21.v1 i nowsze), co daje możliwość hostowania portalu internetowego […]
July 9, 2020

Interfejs programowania aplikacji Amazon RDS obsługuje AWS PrivateLink

Możesz teraz używać AWS PrivateLink, aby uzyskać prywatny dostęp do interfejsu programowania aplikacji Amazon RDS (Amazon RDS API) dla Amazon RDS z poziomu wirtualnej chmury prywatnej […]
May 13, 2020

Aktualizacja 4/2020 w Amazon RDS dla Oracle

Usługa Amazon RDS dla Oracle obsługuje teraz aktualizacje zestawu poprawek z kwietnia 2020 r. dla bazy danych Oracle 11.2 i 12.1 oraz aktualizację wersji z kwietnia […]
May 7, 2020

Amazon Aurora Multi-Master dostępny w 8 regionach

Amazon Aurora Multi-Master to pojedyncza baza danych, która umożliwia tworzenie wielu instancji odczytu i zapisu bazy danych Aurora w wielu strefach dostępności, co umożliwia aplikacjom wrażliwym […]
April 24, 2020

Amazon Aurora z PostgreSQL 11 we wszystkich regionach

Po ogłoszeniu w dniu 26 listopada 2019 r. dostępności PostgreSQL 11 z Amazon Aurora w sześciu regionach AWS, AWS rozszerza dostępność do wszystkich komercyjnych regionów AWS, […]
April 3, 2020

Obsługa replik odczytu w Amazon RDS dla SQL Server

Amazon RDS dla SQL Server obsługuje repliki odczytu przy użyciu grup dostępności rozproszonej w regionie AWS. Usługa Amazon RDS dla SQL Server ułatwia tworzenie replik w […]