Kategoria:

Compute

Obejmuje: Amazon EC2, AWS Lambda

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) to usługa internetowa zapewniająca bezpieczną, skalowalne maszyny wirtualne - obliczeniowe w chmurze. Został zaprojektowany, aby ułatwić programistom przetwarzanie w chmurze na skalę internetową. Prosty interfejs usługi internetowej Amazon EC2 pozwala łatwo skonfigurować serwer o wymaganych parametrach. Zapewnia pełną kontrolę nad zasobami obliczeniowymi i pozwala działać w sprawdzonym środowisku chmurowym AWS.

Więcej o Amazon EC2 AWS Lambda pozwala uruchamiać kod bez obsługi administracyjnej lub zarządzania serwerami. Płacisz tylko za czas obliczeniowy, który zużywasz. Dzięki Lambda możesz uruchamiać kod dla praktycznie każdego rodzaju aplikacji lub usługi zaplecza - wszystko przy zerowej administracji. Wystarczy załadować kod, a Lambda zajmie się wszystkim, co jest potrzebne do uruchomienia i skalowania kodu z wysoką dostępnością. Możesz skonfigurować kod, aby automatycznie uruchamiał się wywoływany z innych usług AWS lub dowolnej aplikacji internetowej lub mobilnej.

Więcej o AWS Lambda
March 10, 2020
AWS Lambda

W AWS Serverless Repository udostępnisz aplikacje w AWS Organizations

Możesz teraz prywatnie udostępniać aplikacje przechowywane w AWS Serverless Application Repository (SAR) wszystkim kontom AWS w organizacji AWS przy użyciu jednego identyfikatora organizacji AWS. Można również […]
March 9, 2020
Amazon EC2

Samodzielne włączanie lokalnych stref AWS

Od dziś klienci mogą łatwo włączać lokalne strefy AWS z nowej sekcji „Ustawienia” konsoli EC2 lub interfejsu API Modify AvailabilityZoneGroup. Po włączeniu klienci mogą tworzyć zasoby […]
February 26, 2020
Amazon EC2

Szybsze EBS o 36% na instancjach opartych o AWS Nitro

AWS Nitro jest platformą bazową dla najnowszej generacji instancji Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), która umożliwia AWS szybsze wprowadzanie innowacji, dalsze obniżanie kosztów dla klientów […]
February 20, 2020
AWS Lambda

AWS Lambda i oszczędzanie dzięki Compute Savings Plans

AWS Lambda umożliwia korzystanie z planów Compute Savings Plany czyli elastycznym modelu cenowym, który pozwala klientom zaoszczędzić pieniądze na Amazon EC2, AWS Fargate. Teraz można zaoszczędzić […]
Kategoria:

Containers

Obejmuje: Amazon EKS, Amazon ECS, Amazon ECR

Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service to w pełni zarządzana usługa Kubernetes. Klienci tacy jak Intel, Snap, Intuit, GoDaddy i Autodesk ufają EKS w obsłudze najbardziej wrażliwych i krytycznych aplikacji ze względu na bezpieczeństwo, niezawodność i skalowalność.

EKS jest najlepszym miejscem do uruchamiania Kubernetes z kilku powodów. Po pierwsze, możesz uruchomić klastry EKS za pomocą AWS Fargate, który jest bezserwerowym obliczaniem kontenerów. Fargate eliminuje potrzebę udostępniania serwerów i zarządzania nimi, pozwala określać i płacić za zasoby na aplikację oraz poprawia bezpieczeństwo poprzez izolację aplikacji według projektu. Po drugie, EKS jest głęboko zintegrowany z usługami takimi jak Amazon CloudWatch i grupy skalowania automatycznego, Zarządzanie tożsamością i dostępem AWS (IAM) oraz Amazon Virtual Private Cloud (VPC), zapewniając płynne monitorowanie, skalowanie i równoważenie obciążenia aplikacji. Po trzecie, EKS integruje się z AWS App Mesh i zapewnia natywne środowisko Kubernetes do korzystania z funkcji siatki usług i zapewniania aplikacjom funkcje monitorowania, kontroli ruchu i bezpieczeństwa.

EKS działa pod adresem Kubernetes i ma certyfikat zgodności z Kubernetes, dzięki czemu możesz wykorzystać wszystkie zalety narzędzi open source od społeczności. Możesz także łatwo migrować dowolną standardową aplikację Kubernetes do EKS bez konieczności refaktoryzowania kodu.

Więcej o Amazon EKS
March 11, 2020
Amazon EKS

Amazon EKS obsługuje Kubernetes w wersji 1.15

Usługa elastycznej usługi Kubernetes Amazon EKS obsługuje teraz wersję Kubernetes 1.15. Kubernetes szybko się rozwija, z częstymi wydaniami funkcji i poprawkami błędów. Wersja Kubernetes 1.15 koncentruje […]
February 14, 2020
Amazon EKS

VPC CNI w wersji 1.6 dla Amazon EKS

Wtyczka Amazon VPC Container Networking Interface (CNI) w wersji 1.6 jest już dostępna dla klastrów Kubernetes w usłudze Amazon EKS. Wersja 1.6 wtyczki Amazon VPC CNI […]
January 21, 2020
Amazon EKS

Amazon EKS obniża ceny o 50%

Dzisiaj Amazon obniżył cenę usługi Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) o 50% do 0,10 USD za godzinę za każdy uruchomiony klaster Kubernetes. Amazon EKS to zarządzana […]
Kategoria:

Databases

Obejmuje: Amazon Aurora, Amazon RDS, AWS DynamoDB, Amazon ElasticCache, Amazone Redshift

Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ułatwia konfigurację, obsługę i skalowanie relacyjnej bazy danych w chmurze. Zapewnia ekonomiczną i skalowalną pojemność, automatyzując czasochłonne zadania administracyjne, takie jak udostępnianie sprzętu, konfiguracja bazy danych, łatanie i tworzenie kopii zapasowych. Pozwala Ci skupić się na aplikacjach, dzięki czemu możesz zapewnić im wysoką wydajność, wysoką dostępność, bezpieczeństwo i kompatybilność. Usługa Amazon RDS jest dostępna dla kilku typów instancji bazy danych - zoptymalizowanych pod kątem pamięci, wydajności lub operacji wejścia / wyjscia - i zapewnia sześć znanych silników baz danych do wyboru, w tym Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database i Microsoft SQL Server. Za pomocą usługi migracji bazy danych AWS można łatwo migrować lub replikować istniejące bazy danych do Amazon RDS.

Więcej o Amazon RDS
March 20, 2020
Amazon RDS

Dyski 64TB dla RDS MySQL i MariaDB

Możesz teraz tworzyć instancje bazy danych Amazon RDS MySQL i Amazon RDS MariaDB o pojemności dysku do 64 TB, używając typów instancji R5. Wcześniej instancje R5 […]
March 16, 2020
Amazon DynamoDB

Zaktualizuj DynamoDB z 2017.11.29 do 2019.11.21

Teraz możesz zaktualizować swoje tabele globalne z wersji 2017.11.29 do najnowszej wersji tabel globalnych (2019.11.21) za pomocą kilku kliknięć w konsoli DynamoDB. Uaktualniając wersję swoich tabel […]
March 16, 2020
Amazon ElastiCache

Global Datastore dla Redis w Amazon ElastiCache

Global Datastore to nowa funkcja Amazon ElastiCache dla Redis, która zapewnia w pełni zarządzaną, szybką, niezawodną i bezpieczną replikację między regionami. Możesz teraz zapisywać do klastra […]
March 10, 2020
Amazon RDS

Amazon RDS Performance Insights w MySQL 8.0

Amazon RDS Performance Insights obsługuje teraz usługę Amazon RDS MySQL w wersji 8.0. Amazon RDS Performance Insights to funkcja dostrajania i monitorowania wydajności baz danych RDS, […]
Kategoria:

Storage

Obejmuje: Amazon S3, Amazon EFS, Amazon FSx, Amazon EBS, Backup

February 28, 2020
Amazon FSx

Amazon FSx we współdzielonych VPC

Amazon FSx to w pełni zarządzana usługa, która ułatwia uruchamianie wydajnych systemów plików dla platformy Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Amazon FSx umożliwia teraz tworzenie […]
February 26, 2020
Amazon FSx

Quick Start Amazon FSx

Materiały Quick Start o Amazon FSx i systemu plików Windows Server w chmurze Amazon Web Services (AWS) w około 1,5 godziny. Przeznaczone dla architektów infrastruktury IT, […]
February 26, 2020
Amazon EC2

Szybsze EBS o 36% na instancjach opartych o AWS Nitro

AWS Nitro jest platformą bazową dla najnowszej generacji instancji Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), która umożliwia AWS szybsze wprowadzanie innowacji, dalsze obniżanie kosztów dla klientów […]
February 11, 2020
Amazon RDS

Aurora PostgreSQL obsługuje uczenie maszynowe, eksport do Amazon S3 i nowe wersje

Amazon Aurora z kompatybilnością PostgreSQL jest teraz dostępny z funkcjami uczenia maszynowego, opcją eksportowania danych do Amazon S3 oraz kompatybilnością ze zaktualizowanymi wersjami PostgreSQL. Możesz użyć […]
Kategoria:

Management & Governance

Obejmuje: Amazon CloudWatch, AWS Auto Scaling, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Trusted Advisor

Amazon CloudWatch to usługa monitorowania zbudowana dla inżynierów DevOps, programistów, inżynierów niezawodności(SRE) i menedżerów IT. CloudWatch zapewnia dane i przydatne informacje do monitorowania aplikacji, reagowania na zmiany wydajności w całym systemie, optymalizacji wykorzystania zasobów i uzyskania jednolitego obrazu kondycji operacyjnej.

CloudWatch gromadzi dane monitorowania i operacyjne w postaci dzienników, metryk i zdarzeń, zapewniając ujednolicony widok zasobów, aplikacji i usług AWS działających na AWS i serwerach lokalnych. Za pomocą CloudWatch możesz wykrywać anomalne zachowania w swoich środowiskach, ustawiać alarmy, wizualizować dzienniki i dane obok siebie, podejmować zautomatyzowane działania, rozwiązywać problemy i odkrywać ulepszenia, aby Twoje aplikacje działały bez zarzutu.

Więcej o AWS CloudWatch
March 20, 2020
Amazon CloudWatch

5x więcej metryk dla dashboardów w Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch obsługuje teraz nawet pięciokrotnie większą liczbę metryk na wykres i pulpit niż wcześniej – do 500 metryk na wykres (wcześniej 100) i 2500 metryk […]
March 19, 2020
AWS Systems Manager

Chef zarządza EC2 w AWS Systems Manager

AWS Systems Manager wprowadza możliwość zarządzania instancjami Linuksa działającymi w Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i lokalnie przy użyciu Chef. Ta nowa funkcja umożliwia połączenie […]
March 4, 2020
Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch pozwala teraz łączyć wiele alarmów

Możesz teraz łączyć wiele alarmów, aby zmniejszyć ilość ich wywołań i skupić się na krytycznych problemach operacyjnych. Możesz z łatwością łączyć wiele alarmów razem w hierarchie […]
Kategoria:

AWS Security, Identity, & Compliance

Obejmuje: AWS Identity & Access Management (IAM), AWS Certificate Manager, AWS Key Management Service (KMS), Amazon Cognito, Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, AWS Shield,
March 18, 2020
Amazon GuardDuty

Obniżka cen Amazon GuardDuty

Obniżka cen Amazon GuardDuty za wykrywanie zagrożeń, dodając dodatkową rabaty ilościowe i dalej optymalizując analizę CloudTrail. Od 1 marca 2020 r. Ceny GuardDuty dla analizy VPC […]
Kategoria:

Networking & Content Delivery

Obejmuje: Amazon VPC, Elastic Load Balancing, AWS Transit Gateway, Amazon Route 53, AWS Virtual Private Network (VPN), Amazon CloudFront, Amazon API Gateway
March 17, 2020

VPC Flow Logs obsługuje tagowanie podczas tworzenia

VPC Flow Logs obsługuje tagowanie podczas tworzenia. Możesz teraz otagować dzienniki przepływu Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Tag to prosta etykieta składająca się z klucza zdefiniowanego […]
March 12, 2020
Amazon API Gateway

Integracja API Gateway z AWS ELB i AWS CloudMap

Amazon API Gateway ogłosił ogólną dostępność interfejsów API HTTP, umożliwiając klientom łatwe tworzenie wydajnych interfejsów API RESTful, które oferują do 71% oszczędności kosztów i 60% redukcji […]
Kategoria:

Machine Learning

Obejmuje: Amazon SageMaker, Amazon Forecast, Amazon Lex, AWS DeepLens, AWS DeepRacer

Amazon SageMaker to w pełni zarządzana usługa, która zapewnia wszystkim programistom i naukowcom możliwość szybkiego budowania, uczenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego (ML). SageMaker upraszcza wszystkie etapu trudnego procesu uczenia maszynowego, aby ułatwić opracowywanie modeli wysokiej jakości.

Tradycyjne opracowywanie ML jest złożonym i kosztownym procesem, ponieważ nie ma jednrodnyych zintegrowanych narzędzi dla całego procesu uczenia maszynowego. Musisz zbudować środowisko i połączyć jego elementy w jeden system, co jest czasochłonne i podatne na błędy. SageMaker rozwiązuje to wyzwanie, zapewniając wszystkie komponenty używane do uczenia maszynowego w jednym zestawie narzędzi, dzięki czemu modele szybciej trafiają do produkcji przy znacznie mniejszym wysiłku i przy niższych kosztach.

Więcej o Amazon SageMaker
March 18, 2020
Amazon Elastic Inference

Niższe koszty wnioskowania ML dla PyTorch dzięki Amazon Elastic Inference

Możesz teraz używać Amazon Elastic Inference, aby przyspieszyć wnioskowanie i zmniejszyć koszty wnioskowania dla modeli PyTorch w Amazon SageMaker, Amazon EC2 i Amazon ECS. Ulepszone biblioteki […]
January 21, 2020
Amazon SageMaker

Amazon SageMaker i TensorFlow 2.0

Amazon SageMaker obsługuje teraz Tensorflow 2.0 jako gotowy kontener do głębokiego uczenia maszynowego. Ta najnowsza wersja zapewnia znaczące aktualizacje istniejącego interfejsu API, upraszcza szybkie wykonywanie, oferuje […]
December 23, 2019
Amazon SageMaker

Amazon SageMaker – nowe kontenery z TensorFlow 2.0

Kontenery do głębokiego uczenia AWS są od dziś dostępne z Tensorflow 2.0. Ta najnowsza wersja zapewnia znaczące aktualizacje istniejącego interfejsu API, upraszcza szybkie wykonywanie, oferuje nowego […]