Storage

February 28, 2020
Amazon FSx

Amazon FSx we współdzielonych VPC

Amazon FSx to w pełni zarządzana usługa, która ułatwia uruchamianie wydajnych systemów plików dla platformy Windows za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Amazon FSx umożliwia teraz tworzenie […]
February 26, 2020
Amazon FSx

Quick Start Amazon FSx

Materiały Quick Start o Amazon FSx i systemu plików Windows Server w chmurze Amazon Web Services (AWS) w około 1,5 godziny. Przeznaczone dla architektów infrastruktury IT, […]
February 26, 2020
Amazon EC2

Szybsze EBS o 36% na instancjach opartych o AWS Nitro

AWS Nitro jest platformą bazową dla najnowszej generacji instancji Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), która umożliwia AWS szybsze wprowadzanie innowacji, dalsze obniżanie kosztów dla klientów […]
February 11, 2020
Amazon RDS

Aurora PostgreSQL obsługuje uczenie maszynowe, eksport do Amazon S3 i nowe wersje

Amazon Aurora z kompatybilnością PostgreSQL jest teraz dostępny z funkcjami uczenia maszynowego, opcją eksportowania danych do Amazon S3 oraz kompatybilnością ze zaktualizowanymi wersjami PostgreSQL. Możesz użyć […]
January 23, 2020
Amazon RDS

Eksport migawek RDS do S3

Możesz teraz eksportować migawki Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) lub Amazon Aurora do Amazon S3 jako Apache Parquet, efektywny format przechowywania otwartych kolumn do analiz. […]