parallax background

Koszty migracji do chmury

Proces planowania projektu migracji


O korzyściach z migracji do chmury chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jest sporo opisanych studium przypadków (nasze tutaj). Z najważniejszych należy wymienić: łatwości obsługi, elastyczność, skalowalność, bezpieczeństwo i niezawodność. Na początku nie wiadomo do końca ile migracja do chmury będzie kosztować i co najważniejsze, odpowiedź nie zawsze jest łatwa. Wymagania biznesowe każdej firmy czy instytucji są inne, różny jest też cel główny migracji, a na domiar złego dochodzą specyficzne potrzeby.

I chociaż dostawcy chmur publicznych mogą oferować podobne usługi, każdy dostawca usług czy nawet konsultant ma swoje własne, unikalne podejście do projektowania chmury, usług konsultingowych no i oczywiście cen. Pomimo że powyższy wstęp nie napawa optymizmem to na szczęście istnieje kilka podstawowych kroków, dzięki którym możesz w dość dokładny sposób obliczyć czego się spodziewać, jeśli chodzi o koszty migracji.

Kroki szacowania kosztu:


1. Inwentaryzacja obecnej infrastruktury IT.

2. Koszty obecnej infrastruktury IT.

3. Szacunkowe koszty infrastruktury w chmurze.

4. Koszty migracji do chmury.

5. Koszty pomigracyjne.

1. Inwentaryzacja obecnej infrastruktury IT.


Na początek zacznij od przeprowadzenia inwentaryzacji aktualnego sprzętu IT i oprogramowania. Skontaktuj się ze wszystkimi działami, aby upewnić się, że uwzględniasz zasoby, o których możesz nie wiedzieć. Zanotuj istotne szczegóły, takie jak daty zakupu, umowy serwisowe, daty wygaśnięcia gwarancji czy założony cykl życia sprzętu.. Następnie zbierz wszystkie specyfikacje zasobów, dane dotyczące wydajności oraz szczegóły wszystkich uruchomionych procesów i połączeń sieciowych. Mapowanie zależności usług i aplikacji biznesowych, w tym oprogramowania, serwerów, macierzy dyskowych, zabezpieczeń, infrastruktury sieciowej i danych znacznie ułatwia proces projektowania środowiska w chmurze.

2. Określ koszty obecnej infrastruktury IT.


Następnie oblicz bezpośrednie i pośrednie koszty zakupu, obsługi i utrzymania zasobów zinwentaryzowanych w kroku pierwszym.. Koszty bezpośrednie obejmują ceny zakupu, licencje na oprogramowanie oraz wydatki operacyjne, konserwacyjne i administracyjne. Koszty pośrednie to mniej oczywiste wydatki, takie jak utrata produktywności z powodu przestojów.

W przypadku kosztów bezpośrednich przyda się pomoc działu księgowości i zakupów w celu zebrania faktur i innej dokumentacji. Upewnij się, że uwzględnisz wszystkie wydatki związane z infrastrukturą IT, w tym nieruchomościami, usługami np. sprzątania czy dostawców Internetu.

Co istotne koszty administracyjne wykraczają poza koszty związane z personelem IT. Mogą wystąpić koszty pracy i inne wydatki związane z obsługą zatrudnienia wykwalifikowanej kadry, outsourcingu IT, zakupów czy finansów. Większość kosztów pośrednich będzie związana z przestojami, takimi jak utrata produktywności pracowników i innych użytkowników, niezadowolenie klientów i nadszarpnięta reputacja.

Do obliczenia tych kosztów przyda się raport podsumowujący wszystkie przestoje związane z awarią sprzętu a w szczególności czas, który pomnożony przez średnią stawkę godzinową związaną z brakiem produktywności pozwoli przybliżyć tą kategorią kosztu .

3. Oblicz szacunkowe koszty infrastruktury w chmurze.


Może to być o tyle trudne, bo możesz nie wiedzieć dokładnie, czego i ile potrzebujesz w środowisku chmury. Dostępnych jest jednak kilka kalkulatorów online, które dają ogólny obraz kosztów bez pełnych specyfikacji nowego środowiska chmurowego. Należy wziąć pod uwagę kalkulator całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership) np. od Amazon Web Services (AWS). Umożliwia porównanie kosztu korzystania z AWS z kosztem przechowywania aplikacji w lokalnym lub tradycyjnym środowisku hostingowym.

Dzięki niemu otrzymasz raport podsumowujący trzyletni całkowity koszt posiadania według kategorii kosztów. Możesz również pobrać raport ze szczegółowymi zestawieniami kosztów, metodologią i założeniami. Ten kalkulator, podobnie jak inne, które można znaleźć w Internecie, służy wyłącznie do celów przybliżonych.

Podobnie jak Google czy Microsoft, AWS oferuje również kalkulator miesięczny, który pozwala oszacować miesięczny koszt utrzymania infrastruktury w AWS. Kalkulator wymaga wprowadzenia szczegółów dotyczących przewidywanego środowiska chmurowego.

4. Oszacuj koszty migracji do chmury.


Następnym krokiem jest określenie kosztów związanych z przeniesieniem Twoich serwerów i aplikacji do środowiska np. Amazon Web Services. Plan migracji powinien obejmować ocenę gotowości aplikacji do obsługi chmury, aby wiedzieć, które z nich można łatwo przenieść do chmury, co może wymagać przeprojektowania, a których lepiej nie przenosić. Określ koszty każdego scenariusza.

Jeśli Twój Dział IT nie ma odpowiedniej wiedzy lub czasu, aby zająć się przeprojektowaniem aplikacji, być może będziesz musiał zlecić niektóre zadania firmom zewnętrznym. Uzyskaj oferty, aby uwzględnić te koszty. Weź również pod uwagę potencjalne koszty utrzymania starszych systemów, których nie można lub może się nie opłacić przenieść do chmury. Teraz trzeba wybrać metodę migracji (przeczytaj więcej) w celu przeniesienia Twoich aplikacji do chmury. Niezależnie od wybranej metody, pamiętaj o stworzeniu planu na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, które mogą się pojawić.

Warto wspomnieć że mogą się pojawić wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego przechowywania danych i synchronizacji ze starszymi systemami i aplikacjami, które nie będą migrowane. Ponadto należy uwzględnić tworzenie i wykonywanie planu testów oraz rozwiązywanie potencjalnych problemów z prywatnością i bezpieczeństwem danych podczas migracji. Nie powinieneś też zapomnieć że w pewnym momencie będziesz miał do obsługi środowiska równoległe. Niewiele firm może sobie pozwolić na przestoje, nawet podczas migracji. Prawdopodobnie Twoja firma będzie nadal używać swoich aplikacji podczas migracji do chmury, a Ty musisz uwzględnić również synchronizację danych w systemach lokalnych z tymi w chmurze.

Czas jest kluczowym czynnikiem sukcesu i kosztu migracji do chmury. Współpraca z partnerem konsultingowym AWS, który ma doświadczenie w zarządzaniu migracjami do chmury, może przyspieszyć ten proces (zobacz nasze Case Study).

5. Koszty pomigracyjne.


Ostatnim krokiem już po zakończeniu migracji do chmury to określenie kosztów, które mogą wystąpić w trakcie dalszej integracji z chmurą czy dostosowywaniem aplikacji. W kosztach pewnie pojawią się szkolenia, koszty obsługi i monitoringu infrastruktury chmurowej. Należy je uwzględnić uwzględnieniu podczas przeprowadzania analizy kosztów i budżetowania projektu migracji.

Pamiętaj jednak że jedną z głównych korzyści przejścia na usługi dostawcy chmury są oszczędności. Potencjał jest tym większy im większa jest wiedza zespołu odpowiedzialnego za migrację. Nie trzeba daleko szukać np. automatyczne skalowanie oparte na obciążeniu, aby dostarczyć odpowiednią ilość zasobów gdy są potrzebne, a następnie skalować w dół, aby zaoszczędzić pieniądze.

Migracja do chmury (czytaj więcej) to obszar, w którym współpraca z partnerem konsultingowym AWS, który ma doświadczenie w zakresie migracji i optymalizacji pomigracyjnej na pewno będzie korzystna. Zapraszamy do kontaktu.