Certyfikat AWS Certified Database Specialty

Amazon RDS
Amazon RDS Performance Insights w MySQL 8.0
March 10, 2020
Amazon EKS
Amazon EKS obsługuje Kubernetes w wersji 1.15
March 11, 2020