AWS Security Hub dodaje 25 nowych kontrolek bezpieczeństwa

AWS Database Migration Service
AWS Database Migration Sevice obsługuje MariaDB 10.5
February 23, 2021
Amazon RDS
35% lepszy stosunek ceny do wydajności w Amazon Aurora i instancji Graviton2
March 12, 2021