Usługa zarządzania kluczami AWS KMS obsługuje teraz polisy VPC Endpoint

Amazon EKS
Amazon EKS obsługuje teraz Kubernetes w wersji 1.17
July 13, 2020
Amazon EC2
Amazon EC2 dodaje obsługę importu/eksportu Red Hat Linux (RHEL) 8 i CentOS 8
July 17, 2020