Usługa zarządzania kluczami AWS KMS obsługuje teraz polisy VPC Endpoint