EC2 Image Builder obsługuje szablon z auto-skalowaniem

Amazon EC2
Interaktywna konsola szeregowa dla instancji EC2
March 30, 2021
Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch Application Insights obsługuje monitorowanie kontenerów
May 20, 2021