EC2 Image Builder obsługuje szablon z auto-skalowaniem