Amazon CloudWatch Application Insights obsługuje monitorowanie kontenerów