Limity instancji Spot opartych na vCPU w Amazon EC2

AWS WAF
Centralne zarządzanie grupami zabezpieczeń AWS WAF i VPC
September 30, 2020
Amazon EKS
Amazon EKS obsługuje teraz konfigurowalny zakres adresów IP
October 5, 2020