Limity instancji Spot opartych na vCPU w Amazon EC2