Nowa usługa bezpieczeństwa w AWS – Amazon Detective

AWS Database Migration Service
AWS DMS replikacja do Apache Kafka
March 30, 2020
AWS Lambda
AWS Lambda obsługuje .NET Core 3.1
March 31, 2020