VPC Flow Logs obsługuje tagowanie podczas tworzenia

Amazon ElastiCache
Global Datastore dla Redis w Amazon ElastiCache
March 16, 2020
Amazon Elastic Inference
Niższe koszty wnioskowania ML dla PyTorch dzięki Amazon Elastic Inference
March 18, 2020