Amazon VPC

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pozwala udostępnić logicznie izolowaną sekcję chmury AWS, w której można uruchamiać zasoby AWS w zdefiniowanej sieci wirtualnej. Masz pełną kontrolę nad wirtualnym środowiskiem sieciowym, w tym wybór własnego zakresu adresów IP, tworzenie podsieci oraz konfigurację tabel tras i bram sieciowych. Możesz używać zarówno IPv4, jak i IPv6 w swoim VPC, aby zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do zasobów i aplikacji.

Możesz łatwo dostosować konfigurację sieciową swojego Amazon VPC. Na przykład możesz utworzyć publiczną podsieć dla swoich serwerów internetowych, które mają dostęp do Internetu. Możesz także umieścić swoje systemy zaplecza, takie jak bazy danych lub serwery aplikacji, w prywatnej podsieci bez dostępu do Internetu. Możesz użyć wielu warstw zabezpieczeń, w tym grup zabezpieczeń i list kontroli dostępu do sieci, aby pomóc kontrolować dostęp do instancji Amazon EC2 w każdej podsieci.

March 17, 2020

VPC Flow Logs obsługuje tagowanie podczas tworzenia

VPC Flow Logs obsługuje tagowanie podczas tworzenia. Możesz teraz otagować dzienniki przepływu Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Tag to prosta etykieta składająca się z klucza zdefiniowanego […]