Wyższa wydajność EBS, sieci i EC2

Amazon RDS
Amazon Aurora Multi-Master dostępny w 8 regionach
May 7, 2020
Amazon SageMaker
PyTorch 1.5.0 w kontenerach AWS Deep Learning
May 11, 2020