5x więcej metryk dla dashboardów w Amazon CloudWatch