AWS Migration HUB dostępny w regionie Azji i Pacyfiku

Amazon CloudWatch
5x więcej metryk dla dashboardów w Amazon CloudWatch
March 20, 2020
Amazon EKS
99,95% SLA dla Amazon EKS
March 26, 2020