Aktualizacja 4/2020 w Amazon RDS dla Oracle

Amazon SageMaker
PyTorch 1.5.0 w kontenerach AWS Deep Learning
May 11, 2020
Amazon Macie
Obniżka o 80% ceny Amazon Macie
May 13, 2020