Automatyczne kopie zapasowe Cross-Region w Amazon RDS

Amazon EKS
Amazon EKS i EKS Distro obsługują teraz Kubernetes w wersji 1.21
July 20, 2021
AWS Database Migration Service
Usługa AWS Database Migration obsługuje teraz Redis jako usługę docelową
July 30, 2021