Amazon RDS

Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ułatwia konfigurację, obsługę i skalowanie relacyjnej bazy danych w chmurze. Zapewnia ekonomiczną i skalowalną pojemność, automatyzując czasochłonne zadania administracyjne, takie jak udostępnianie sprzętu, konfiguracja bazy danych, łatanie i tworzenie kopii zapasowych.

Pozwala Ci skupić się na aplikacjach, dzięki czemu możesz zapewnić im wysoką wydajność, wysoką dostępność, bezpieczeństwo i kompatybilność. Usługa jest dostępna dla kilku typów instancji bazy danych – zoptymalizowanych pod kątem pamięci, wydajności lub operacji wejścia / wyjscia – i zapewnia sześć znanych silników baz danych do wyboru, w tym Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database i Microsoft SQL Server. Za pomocą usługi migracji bazy danych AWS można łatwo migrować lub replikować istniejące bazy danych do Amazon RDS.

July 20, 2021

Automatyczne kopie zapasowe Cross-Region w Amazon RDS

Funkcja automatycznej kopii zapasowej po między regionami usługi Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) jest teraz dostępna w regionach AWS: wschodnie stany USA (N. Wirginia), wschodnie […]
March 12, 2021

35% lepszy stosunek ceny do wydajności w Amazon Aurora i instancji Graviton2

Instancje baz danych oparte na AWS Graviton2 są teraz dostępne dla Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition i Amazon Aurora MySQL Compatible Edition. Instancje Graviton2 zapewniają do […]
October 23, 2020

Amazon RDS dla MySQL obsługuje wersję 8.0.21

Usługa Amazon RDS dla MySQL została zaktualizowana, aby obsługiwać wersję 8.0.21 bazy danych MySQL. To wydanie zawiera szereg poprawek błędów oraz ulepszeń funkcjonalności. Aby skorzystać z […]
September 18, 2020

Amazon RDS dla programu obsługuje teraz usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) w SQL Server 2016

Usługa Amazon RDS dla SQL Server obsługuje teraz usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) w wersji 2016 (13.0058220.21.v1 i nowsze), co daje możliwość hostowania portalu internetowego […]
July 9, 2020

Interfejs programowania aplikacji Amazon RDS obsługuje AWS PrivateLink

Możesz teraz używać AWS PrivateLink, aby uzyskać prywatny dostęp do interfejsu programowania aplikacji Amazon RDS (Amazon RDS API) dla Amazon RDS z poziomu wirtualnej chmury prywatnej […]
May 7, 2020

Amazon Aurora Multi-Master dostępny w 8 regionach

Amazon Aurora Multi-Master to pojedyncza baza danych, która umożliwia tworzenie wielu instancji odczytu i zapisu bazy danych Aurora w wielu strefach dostępności, co umożliwia aplikacjom wrażliwym […]