Amazon Augmented AI – weryfikacja prognoz uczenia maszynowego

Amazon EKS
EKS i Fargate w nowych regionach
April 24, 2020
Amazon RDS
Amazon Aurora z PostgreSQL 11 we wszystkich regionach
April 24, 2020