Obsługę wideo w Amazon SageMaker Ground Truth

Amazon Elastic Container Service (ECS)
AWS Copilot to nowy CLI do wdrażania i obsługi kontenerów w AWS
July 9, 2020
Amazon RDS
Interfejs programowania aplikacji Amazon RDS obsługuje AWS PrivateLink
July 9, 2020