Amazon EC2 T3 obsługują teraz uruchamianie jako instancje dedykowane

Amazon RDS
Eksport migawek RDS do S3
January 23, 2020
Amazon RDS
Aurora PostgreSQL obsługuje uczenie maszynowe, eksport do Amazon S3 i nowe wersje
February 11, 2020