Amazon EC2 T3 obsługują teraz uruchamianie jako instancje dedykowane