Aurora PostgreSQL obsługuje uczenie maszynowe, eksport do Amazon S3 i nowe wersje

Amazon EC2
Amazon EC2 T3 obsługują teraz uruchamianie jako instancje dedykowane
January 24, 2020
Amazon EKS
VPC CNI w wersji 1.6 dla Amazon EKS
February 14, 2020