Autoscaling w Amazon ECS dostępny w siedmiu dodatkowych regionach