Autoscaling w Amazon ECS dostępny w siedmiu dodatkowych regionach

Amazon CloudWatch
CloudWatch Application Insights dla MySQL, Amazon DynamoDB
June 8, 2020
Amazon EC2
AWS Graviton2 w instancjach EC2 C6g i R6g
June 11, 2020