Amazon EKS i EKS Distro obsługują teraz Kubernetes w wersji 1.21

Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch Application Insights obsługuje monitorowanie kontenerów
May 20, 2021
Amazon RDS
Automatyczne kopie zapasowe Cross-Region w Amazon RDS
July 20, 2021