AWS Backup obsługuje kopie zapasowe aplikacji w systemach Microsoft na EC2

Amazon RDS
Amazon RDS dla programu obsługuje teraz usługi SQL Server Reporting Services (SSRS) w SQL Server 2016
September 18, 2020
AWS WAF
Centralne zarządzanie grupami zabezpieczeń AWS WAF i VPC
September 30, 2020