AWS Backup

AWS Backup to w pełni zarządzana usługa tworzenia kopii zapasowych, która ułatwia centralizację i automatyzację tworzenia kopii zapasowych danych w usługach AWS. Korzystając z usługi, można centralnie konfigurować zasady tworzenia kopii zapasowych i monitorować aktywność tworzenia kopii zapasowych zasobów AWS, takich jak woluminy Amazon EBS, wystąpienia Amazon EC2, bazy danych Amazon RDS, tabele Amazon DynamoDB, systemy plików Amazon EFS i woluminy AWS Storage Gateway. AWS Backup automatyzuje i konsoliduje zadania tworzenia kopii zapasowych wykonywane wcześniej usługa po usłudze, eliminując potrzebę tworzenia niestandardowych skryptów i procesów ręcznych. Wystarczy kilka kliknięć w konsoli, aby utworzyć zasady tworzenia kopii zapasowych, które automatyzują harmonogramy tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie przechowywaniem. Zapewnia w pełni zarządzane, oparte na zasadach rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, upraszczające zarządzanie kopiami zapasowymi, umożliwiające spełnienie wymagań biznesowych i prawnych dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

September 23, 2020

AWS Backup obsługuje kopie zapasowe aplikacji w systemach Microsoft na EC2

AWS Backup obsługuje kopie zapasowe aplikacji w systemach Microsoft na EC2, za pośrednictwem usług kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy Microsoft. Klienci mogą tworzyć, zarządzać i […]