EC2 zmiany w zasadach auto skalowania

Amazon EKS
VPC CNI w wersji 1.6 dla Amazon EKS
February 14, 2020
AWS Lambda
AWS Lambda i Ruby 2.7
February 19, 2020