VPC CNI w wersji 1.6 dla Amazon EKS

Amazon RDS
Aurora PostgreSQL obsługuje uczenie maszynowe, eksport do Amazon S3 i nowe wersje
February 11, 2020
Amazon EC2
EC2 zmiany w zasadach auto skalowania
February 19, 2020