Metryki dotyczące rezerwacji instancji EC2 na żądanie w Amazon CloudWatch