Amazon EC2 dodaje obsługę importu/eksportu Red Hat Linux (RHEL) 8 i CentOS 8

AWS Key Management Service
Usługa zarządzania kluczami AWS KMS obsługuje teraz polisy VPC Endpoint
July 14, 2020
Amazon CloudWatch
Metryki dotyczące rezerwacji instancji EC2 na żądanie w Amazon CloudWatch
July 20, 2020