Nowy program migracji dla platformy Windows

Amazon RDS
Obsługa replik odczytu w Amazon RDS dla SQL Server
April 3, 2020
Amazon SageMaker
Aktualizacje kontenerów AWS Deep Learning dla PyTorch 1.4.0 i MXNet 1.6.0
April 7, 2020