Aktualizacje kontenerów AWS Deep Learning dla PyTorch 1.4.0 i MXNet 1.6.0