Usługa AWS Database Migration obsługuje teraz Redis jako usługę docelową

Amazon RDS
Automatyczne kopie zapasowe Cross-Region w Amazon RDS
July 20, 2021
AWS Lambda
Python 3.9 w AWS Lambda
August 16, 2021