Usługa AWS Database Migration obsługuje teraz Redis jako usługę docelową