Samodzielne włączanie lokalnych stref AWS

AWS CodeCommit
Remote Helper dla AWS CodeCommit
March 4, 2020
AWS Lambda
W AWS Serverless Repository udostępnisz aplikacje w AWS Organizations
March 10, 2020