W AWS Serverless Repository udostępnisz aplikacje w AWS Organizations

Amazon EC2
Samodzielne włączanie lokalnych stref AWS
March 9, 2020
Amazon RDS
Amazon RDS Performance Insights w MySQL 8.0
March 10, 2020