February 16, 2021
Amazon EKS

Amazon EKS i EKS Distro obsługują teraz Kubernetes w wersji 1.19

Najważniejsze cechy wersji Kubernetes 1.19 to między innymi Ingress API i Pod Topology Spread, domyślnie włączone EndpointSlices oraz niezmienne obiekty Secrets i ConfigMaps. Dowiedz się więcej […]
October 23, 2020
Amazon EKS

Application Load Balancer dla EKS

Kontroler ALB Ingress obejmuje obsługę zarówno modułów równoważenia obciążenia aplikacji, jak i systemów równoważenia obciążenia sieciowego. Nowy kontroler pozwala uprościć operacje i obniżyć koszty, udostępniając moduł […]
October 5, 2020
Amazon EKS

Amazon EKS obsługuje teraz konfigurowalny zakres adresów IP

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) obsługuje teraz konfigurowalny zakres adresów IP. Umożliwia to klientom z klastrami działającymi w równorzędnym lub bezpośrednio połączonym środowisku sieciowym w celu […]
July 13, 2020
Amazon EKS

Amazon EKS obsługuje teraz Kubernetes w wersji 1.17

Kubernetes szybko się rozwija, z częstymi wydaniami funkcji i poprawkami błędów. Najważniejsze cechy wersji Kubernetes 1.17 obejmują Cloud Provider Labels, ResourceQuotaScopeSelectors, TaintNodesByCondition, Finalizer Protection i CSI […]
June 15, 2020
Amazon EKS

Amazon EKS obsługuje instancje EC2 Inf1

Teraz możesz używać usługi Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) do uruchamiania kontenerów w oparciu o instancje Amazon EC2 Inf1. Dzięki EKS i wtyczce AWS Neuron Kubernetes […]
May 29, 2020
AWS Fargate

Domyślne szyfrowanie w AWS Fargate

AWS Fargate, bezserwerowy silnik obliczeniowy dla Amazon Elastic Container Service (ECS) i Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), teraz szyfruje dane przechowywane w efemerycznym magazynie za pomocą […]
April 30, 2020
Amazon EKS

Usprawnienia w konsoli Amazon EKS

Konsola zarządzania Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) została przeprojektowana, aby ułatwić wdrażanie klastrów EKS i zarządzanie nimi. Nowa konsola zawiera kreatora, który upraszcza tworzenie klastrów i […]
April 24, 2020
Amazon EKS

EKS i Fargate w nowych regionach

EKS dodaje obsługę Fargate w regionach AWS we Frankfurcie, Oregonie, Singapurze i Sydney Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) obsługuje teraz uruchamianie kontenerów na AWS Fargate w […]
March 26, 2020
Amazon EKS

99,95% SLA dla Amazon EKS

AWS zaktualizowało umowę SLA dla Amazon EKS do 99,95% dla klastrów Amazon EKS. Wcześniej Amazon EKS oferował SLA 99,9%. Teraz EKS zwiększył SLA do 99,95%. Nowa […]