Domyślne szyfrowanie w AWS Fargate

AWS CloudFormation
Blue/Green deployment w AWS CloudFormation dla Amazon ECS
May 19, 2020
AWS Database Migration Service
Kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune w AWS DMS
June 1, 2020