Usługa AWS Fargate jest już dostępna w regionie Europe (Milan)

AWS Lambda
AWS Lambda obsługuje Amazon EFS
June 16, 2020
Amazon Elastic Container Service (ECS)
AWS Copilot to nowy CLI do wdrażania i obsługi kontenerów w AWS
July 9, 2020