AWS Copilot to nowy CLI do wdrażania i obsługi kontenerów w AWS

AWS Fargate
Usługa AWS Fargate jest już dostępna w regionie Europe (Milan)
June 25, 2020
Amazon SageMaker
Obsługę wideo w Amazon SageMaker Ground Truth
July 9, 2020