AWS Lambda

February 3, 2021
AWS Lambda

Node.js 14 w AWS Lambda

Możesz teraz tworzyć funkcje AWS Lambda w Node.js 14 i korzystać z jego nowych funkcji, takich jak top-level-await, ulepszona diagnostyka, modyfikacje interfejsów API strumieni i poprawiony […]
October 20, 2020
AWS Lambda

AWS Lambda i AWS PrivateLink

Dzięki tej funkcji możesz zarządzać i wywoływać funkcje Lambda ze swojej wirtualnej chmury prywatnej (VPC) bez wystawiania usługi w Internecie. PrivateLink zapewnia prywatną łączność między Twoimi […]
October 8, 2020
AWS Lambda

Amazon CloudWatch Lambda Insights (wersja zapoznawcza)

Amazon CloudWatch Lambda Insights umożliwia monitorowanie, rozwiązywanie problemów i optymalizację wydajności funkcji AWS Lambda. Dzięki wersji zapoznawczej masz dostęp do zautomatyzowanych pulpitów nawigacyjnych podsumowujących wydajność i […]
June 16, 2020
AWS Lambda

AWS Lambda obsługuje Amazon EFS

Klienci AWS Lambda mogą teraz włączyć funkcje dostępu do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) i łatwo udostępniać dane w wywołaniach funkcji, odczytywać duże pliki danych […]
March 31, 2020
AWS Lambda

AWS Lambda obsługuje .NET Core 3.1

Możesz teraz rozwijać funkcje AWS Lambda za pomocą .NET Core 3.1. To jest najnowsza wersja LTS .NET Core. Posiada nowe funkcje, takie jak częściowa obsługa klas, […]
March 10, 2020
AWS Lambda

W AWS Serverless Repository udostępnisz aplikacje w AWS Organizations

Możesz teraz prywatnie udostępniać aplikacje przechowywane w AWS Serverless Application Repository (SAR) wszystkim kontom AWS w organizacji AWS przy użyciu jednego identyfikatora organizacji AWS. Można również […]
February 20, 2020
AWS Lambda

AWS Lambda i oszczędzanie dzięki Compute Savings Plans

AWS Lambda umożliwia korzystanie z planów Compute Savings Plany czyli elastycznym modelu cenowym, który pozwala klientom zaoszczędzić pieniądze na Amazon EC2, AWS Fargate. Teraz można zaoszczędzić […]
February 19, 2020
AWS Lambda

AWS Lambda i Ruby 2.7

Możesz teraz rozwijać funkcje AWS Lambda za pomocą Ruby 2.7. Jest to najnowsza wersja Ruby i obsługuje nowe funkcje, takie jak dopasowanie wzorca, przekazywanie argumentów i […]