99,95% SLA dla Amazon EKS

AWS Migration Hub
AWS Migration HUB dostępny w regionie Azji i Pacyfiku
March 25, 2020
Amazon FSx
1.3 centa za 1GB w Amazon FSx
March 26, 2020