Amazon CloudWatch – detekcja anomalii dostępna we wszystkich regionach

Amazon EC2
Amazon EC2 A1 oparte o procesory Arm w nowych regionach
August 28, 2019
Amazon SageMaker
Amazon SageMaker – nowe kontenery z TensorFlow 2.0
December 23, 2019