Amazon SageMaker – nowe kontenery z TensorFlow 2.0

Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch – detekcja anomalii dostępna we wszystkich regionach
October 17, 2019
Amazon SageMaker
Amazon SageMaker i TensorFlow 2.0
January 21, 2020