TensorFlow

January 21, 2020

Amazon SageMaker i TensorFlow 2.0

Amazon SageMaker obsługuje teraz Tensorflow 2.0 jako gotowy kontener do głębokiego uczenia maszynowego. Ta najnowsza wersja zapewnia znaczące aktualizacje istniejącego interfejsu API, upraszcza szybkie wykonywanie, oferuje […]
December 23, 2019

Amazon SageMaker – nowe kontenery z TensorFlow 2.0

Kontenery do głębokiego uczenia AWS są od dziś dostępne z Tensorflow 2.0. Ta najnowsza wersja zapewnia znaczące aktualizacje istniejącego interfejsu API, upraszcza szybkie wykonywanie, oferuje nowego […]