Automatyczne tagi w AWS Migration Hub

Amazon SageMaker
Aktualizacje kontenerów AWS Deep Learning dla PyTorch 1.4.0 i MXNet 1.6.0
April 7, 2020
Amazon Elastic Container Service (ECS)
Amazon EFS dla Amazon ECS i AWS Fargate
April 8, 2020