Migration Hub

April 8, 2020

Automatyczne tagi w AWS Migration Hub

Automatyczne tagi w AWS Migration Hub pozwalają podczas migracji porównać koszty infrastruktury lokalnej z kosztami AWS, abyś mógł śledzić wydatki i dostosowywać swoje plany, aby zmaksymalizować […]
March 25, 2020

AWS Migration HUB dostępny w regionie Azji i Pacyfiku

Teraz możesz planować i śledzić migracje do dowolnego komercyjnego regionu AWS z Migration Hub w regionie Azji i Pacyfiku (Sydney). Centrum migracji zapewnia jedną lokalizację do […]