Migracja do chmury

July 30, 2021

Usługa AWS Database Migration obsługuje teraz Redis jako usługę docelową

Usługa AWS Database Migration rozszerza funkcjonalność, dodając wsparcie dla Redis, Amazon ElastiCache dla Redis i Amazon MemoryDB dla Redis jako cele. Redis to szybki magazyn danych […]
February 23, 2021

AWS Database Migration Sevice obsługuje MariaDB 10.5

Usługa migracji bazy danych AWS (AWS DMS) rozszerzyła funkcjonalność, dodając obsługę MariaDB w wersji 10.5. Korzystając z AWS DMS, można teraz przeprowadzać migracje na żywo z […]
August 19, 2020

AWS Migration Hub dostępny w regionach UE Irlandia i Londyn

Centrum migracji AWS Migration Hub zapewnia pojedynczą lokalizację do odkrywania infrastruktury lokalnej, uzyskiwania rekomendacji dotyczących instancji EC2 o odpowiedniej wielkości i śledzenia postępu migracji aplikacji w […]
June 3, 2020

AWS CloudEndure Migration Factory Solution

AWS CloudEndure Migration Factory Solution to implementacja rozwiązań AWS, która pomaga migrować dużą liczbę serwerów za pomocą CloudEndure w uproszczony i przyspieszony sposób na dużą skalę. […]
June 1, 2020

Kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune w AWS DMS

Usługa migracji danych AWS obsługuje teraz kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune Usługa migracji danych AWS (DMS) obsługuje teraz migrację danych graficznych ze […]
May 14, 2020

AWS Migration Hub dostępny w regionach Tokio i Wirginia Zachodnia

Od możesz planować i śledzić migracje do dowolnego komercyjnego regionu z AWS Migration Hub w regionach Azji i Pacyfiku (Tokio) oraz wschodnich Stanów Zjednoczonych (Wirginia Zachodnia). […]
May 7, 2020

Transformacje danych w Amazon Database Migration Service

Usługa migracji bazy danych AWS Database Migration Service umożliwia teraz dynamiczną transformację i manipulowanie replikowanymi danymi. Można tworzyć wyrażenia oparte na SQLite jako część zadania replikacji, […]
April 8, 2020

Automatyczne tagi w AWS Migration Hub

Automatyczne tagi w AWS Migration Hub pozwalają podczas migracji porównać koszty infrastruktury lokalnej z kosztami AWS, abyś mógł śledzić wydatki i dostosowywać swoje plany, aby zmaksymalizować […]